Consultanță globală

Handerson este o firmă de consultanță acreditată, dedicată creării unor valori măsurabile și durabile pentru organizațiile din întreaga lume, pe o varietate de domenii de activitate.

Consultanții noștri oferă informații și recomandări puternice care sunt utilizate de organizații pentru a îmbunătăți strategiile de gestionare a afacerilor din portofoliile lor. Înțelegem în mod unic piețele locale pe care le deservim și ne bazăm pe rețeaua noastră de experți pentru a aduce o cantitate vastă de expertiză de piață.

Oferim angajamente structurate, precum și consultanță personalizată cu scopul de a maximiza rezultatele, prin:

  • Decizia formei de organizare cea mai potrivită în funcție de dimensiunea afacerii și obiectul de activitate: SRL, SA, SRLD, Întreprindere familială și individuală, PFA, microîntreprindere;
  • Consultanță în etapele înființării firmelor: redactarea actului constitutiv al firmei; redactarea statutului; rezervarea numelui firmei; redactarea declarației de administrator; redactarea declarației de asociat; legalizarea documentelor; întocmire acte de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social; redactarea actului privind deținerea sediului social (în cazul în care nu dispuneți de un spațiu rezervat sediului social, firma noastră se poate angaja în găsirea unui spațiu); depunerea capitalului social în bancă;
  • Prezentarea actelor la Registrul Comerțului: Actul Constitutiv, specimene de semnătură, declarații pe proprie răspundere, copii ale documentelor de identitate ale asociatului/asociaților și administratorului. După verificarea dosarului și validarea informațiilor prezentate, vor fi ridicate de la Registrul Comerțului următoarele documente: Certificatul de Înregistrare a firmei, Hotărârea Tribunalului Judecătoresc de pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului și Certificatul Constatator;
  • Reprezentare în fața judecătorului numit de Registrul Comerțului, pentru a obține certificatul de înregistrare;
  • Înregistrarea societății în scopuri de TVA și în Registrul Operatorilor Intracomunitari;
  • Înființarea de capital social;
  • Identificare furnizori;
  • Gestionarea afacerii de la distanță;
  • Lichidarea activelor, la nevoie.